Neispravan izgovor glasova

Opširnije o neispravnom izgovoru glasova

neispravan izgovor glasovažNjihovo odsutstvo, pogrešan izgovor i /ili zamjena drugim glasovima. Ovaj govorni poremećaj (dyslalia) često predstavlja smetnje u dječjem odgoju i obrazovanju, dijete je izloženo ismijavanju od strane vršnjaka što može izazvati pojavu negativnih osobina i loših navika ponašanja. Nepravilan izgovor glasova SZC ŠŽČĆĐDŽ naziva se sigmatizam. Poremećaj izgovora navedenih glasova može biti:
1. Njihovo potpuno odsudstvo (OMISIJA) glasova.
2. Nepravilan izgovor
3. Zamjena ovih glasova s nekim drugim glasovima.
Logopedski rad sastoji se od dvije faze:
korekcija izgovora navedenih glasova
automatizacije ili učvršćivanja glasova u djetetovom spontanom govoru

Prva faza korekcije glasova je slušanje pravilnog izgovora riječi, rečenica i glasova logopeda zbog formiranja pravilne predodžbe glasa (FONEMA). Kad se počne izvođenje artikulacije, djete najprije uočava pravilan položaj artikulatora (logopeda) pred ogledalom, a zatim pokušava izgovoriti izolirani glas ili slog.

LAMBDACIZAM je naziv za poremećaj izgovora glasova L i LJ. Neispravan izgovor navedenih glasova tolerira se do 4 godine.
Naziv ROTACIZAM odnosi se na poremećaj izgovora glasa R. Rotacizam nalazimo u odraslih i u djece, a oblici poremećaja variraju ovisno o životnoj dobi. Nekorektan izgovor ovog glasa tolerira se do 5. godine

DIJETE STARIJE OD 5,5 GODINA MORALO BI KOREKTNO IZGOVARATI SVE GLASOVE!